top of page

Unlimited & Sensitive Leadership

RITA LENAERTS

INSIDE OUT

 

Verander van gedachten ... Creëer nieuwe resultaten

Als we geboren worden dragen we iets uniek bij ons. Dit unieke omvat een levenslang verlangen om ons werkelijke zelf te zijn om een gelukkig, vredevol, liefdevol, doelgericht, gezond leven te leiden, met nadruk op het welzijn van het grotere geheel.

Dit wil zeggen dat we de kracht in ons hebben om een belangrijke bijdrage te leveren aan onszelf, aan anderen en zelfs aan het grote geheel. Deze kracht is uniek voor iedereen en past perfect bij wie we zijn. Dit houdt in dat we ons bewust zijn van de diepe verbinding met onszelf. Deze diepe verbinding gaat veel verder dan wat we kunnen zien en aanraken vanuit onze ratio.

Gedurende ons leven geraken we het contact met deze verbinding soms kwijt. Bovendien passeren we gedurende ons leven vaak wegwijzers, die een signaal, een boodschap bevatten om ons in alles wat we zien, horen en ervaren een indicatie geven van wie we werkelijk zijn.

We kennen allemaal wel momenten waar we diep geraakt worden en waarvan we het gevoel hebben dat deze momenten verder gaan dan onze dagdagelijkse beleving. Dit soort ervaringen kan soms ons bewustzijn, onze aangeboren intuïtie, onze innerlijke zintuigen wakker maken waardoor we terug opzoek gaan naar onze diepe kracht. Soms brengen deze ervaringen ons juist verder van onszelf, geven we ons over aan de buitenwereld en verliezen we de diepe verbinding met wie we werkelijk zijn.

Dan investeren we al onze energie om voor anderen te zorgen in plaats van voor onszelf te zorgen.

Ook in het bedrijfsleven vinden we meer en meer leiders die overtuigd zijn dat heel wat oude principes niet meer werken en dat ware verandering vanuit binnen vertrekt. Wetenschappers leveren steeds meer en meer een bijdrage om het mysterie van wie we werkelijk zijn en hoe we ons werkelijke zelf kunnen zijn, te ontrafelen. Momenteel dringen begrippen en kennis van kwantumfysica, kwantummechanica, neurowetenschappen en epigenetica stilaan meer en meer ons leven binnen.

Gedurende de geschiedenis zijn er heel wat paradigmawissels geweest. Een paradigmawissel wordt veroorzaakt door een verruiming van inzicht en bewustzijn die een sneeuwbaleffect hebben. De paradigmawissel die zich momenteel voordoet, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. In dit paradigma wordt iedereen gezien als een medeschepper van zijn huidige en toekomstige realiteit.

De mens is zelf-verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid.

Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen.

Vanuit dit standpunt beleeft iedereen de wereld anders. Dit geldt zowel voor ons privéleven als voor ons werk.

 

Het is belangrijk om contact te maken met wie we werkelijk zijn en met onze grootsheid en onze onbeperkte mogelijkheden.

Van hieruit kunnen we een nieuwe toekomst creëren: niet vanuit onze ervaringen uit ons verleden maar vanuit wie we werkelijk zijn.

 

INSPIRATIE

Joe Dispenza: 

Wetenschapper en chiropractor,  één van mijn grote voorbeelden op dit vlak. Hij is erin geslaagd om wereldwijd, door zijn programma’s, mensen bewust te maken dat ieder van ons het potentieel heeft voor grootsheid en onbeperkte mogelijkheden.

Otto Scharmer:

In tegenstelling tot veel andere veranderingsgoeroes pleit Scharmer niet voor reflecteren op het verleden,

want dat werkt niet meer.

Het is zinvoller om alert te zijn op de toekomst en die te vertalen naar mogelijkheden in het heden.

Dat vereist een nieuwe manier van luisteren, denken en creëren.

Joseph Jaworski schrijft:

"Daar ligt voor mij de bron van alles, de bron ook voor leiderschap. Want wie in staat is de kern van zichzelf te raken, raakt de hele mensheid. Elk individu dat daartoe in staat is, dat daar gevoelig voor is, draagt bij aan de verandering van alle mensen.

De nieuwe leiders verstaan de kunst om de kern in zichzelf te raken en verandering in gang te zetten, eerst bij zichzelf,

daarna bij de groep die hij of zij leidt".

"We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als toen we ze creëerden." ALBERT EINSTEIN

bottom of page