top of page

Unlimited & Sensitive Leadership

RITA LENAERTS

INTEGRAAL WERKEN MET EN VANUIT KERNKWADRANTEN

 

kernkwaliteiten_edited.png

HOE het allemaal begon.

Ongeveer 25 jaar geleden werd ik heel erg geraakt door het boek ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties’ van Daniel D. Ofman.

Enerzijds vond ik de inhoud heel uitdagend om hiermee het management van organisaties en bedrijven te inspireren met deze gedurfde aanpak, anderzijds paste zijn ideeëngoed wel heel goed bij wie ik was en wat mij bezighield (leiderschap van binnenuit).

 

Ofman schreef toen: “Wij bouwen met onze klanten aan creërende organisaties. Ons belangrijkste uitgangspunt daarbij is niet alleen de optimale structuur of efficiency, maar de creërende kracht van de medewerkers en daarmee van de organisatie zelf.

Want organisaties groeien alleen als mensen groeien.” 


20 jaar later werd dit boek herschreven en kreeg het de titel ‘Inspiratie en inzet in organisaties’. De inzichten zijn niet fundamenteel maar wel diepgaand veranderd aldus Ofman. Met dit boek gaat Ofman in op de voorwaarden die nodig zijn om inspiratie en inzet tot bloei te laten komen binnen een organisatie. Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en wat nodig is om met minder energie meer te bereiken. Inspiratie en inzet zijn niet te koop, maar worden verkregen als wat je doet inhoudelijk klopt, je houding klopt en de verhoudingen kloppen. Klopt één onderdeel niet, dan eindig je als organisatie of als mens uiteindelijk met niets.


Enkele jaren geleden heb ik de opleiding bij Daniel Ofman in Den Haag gevolgd: Integraal Werken met en vanuit Kernkwadranten. Het kernkwadrant is uiteraard geen doel op zich, het is een middel om integraal aan de slag te gaan met blijvende resultaten als gevolg. Deze tijd vraagt van zowel leidinggevenden, medewerkers als professionals om integraal te leren waarnemen en functioneren.

 

Dit betekent dat je je bewust bent van drie zaken tegelijkertijd:
1. Wat gebeurt er in mij? (IK)
2. Wat gebeurt er tussen ons? (WIJ)
3. Waar zijn we inhoudelijk mee bezig? (HET)
 

Duurzame resultaten behaal je alleen als zowel de inhoud, de houding en de verhouding kloppen. Als één van de drie niet klopt, eindig je waarschijnlijk met niets. Integraal functioneren vereist dus naast inhoudelijke kennis ook zelfkennis en sociale vaardigheden. Het kernkwadrant als model uit de HET-wereld is een welbeproefd middel om zicht te krijgen op de binnenwereld (IK) en op samenwerkingsvraagstukken (WIJ). Het is krachtig door zijn eenvoud en prachtig door zijn effect. Door zijn eenvoud is het kernkwadrant bedrieglijk eenvoudig. Maar daarin schuilt uiteraard ook het gevaar. 

Ik werk samen met klanten aan creërende organisaties. Daarnaast geef ik trainingen rond kernkwaliteiten en kernkwadranten voor iedereen die hier interesse in heeft. Bovendien komen kernkwaliteiten en kernkwadranten ook aan bod in individuele trajecten. 

DANIEL D. OFMAN en zijn Kernkwaliteiten

foto daniel.jpg

Daniel Ofman studeerde in 1973 af als bedrijfskundige aan de Technische Universiteit (TU) in Eindhoven. Hij is management coach en consultant en oprichter van het adviesbureau Core Quality. Tevens is hij grondlegger van het bekende gedragsmodel: het Kernkwadrant model.

Daniel Ofman traint en coacht mensen vooral op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling,

met name op managementniveau.

Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.

KERNKWALITEITEN en KERNKWADRANTEN


Focus op waar je goed in bent
Het is niet zo moeilijk om voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we verkeerd doen, hoe het anders moet.

Dat is iets wat we vaak met de paplepel ingegoten gekregen hebben. Geen wonder dus dat we nu onmiddellijk kunnen zeggen wat er bij onszelf en bij anderen mis is. Daar zijn we goed in getraind. Steeds vaker hoor je tegenwoordig ook dat het belangrijk is stil te staan bij wat er goed is en goed gaat. 

De nadruk hierbij ligt hierbij vaak op het motiveren van anderen. Hoe kun je de ander motiveren? Waar het soms minder over gaat is de noodzaak om contact te maken met onszelf, jezelf te leren kennen en jezelf te inspireren en jezelf te laten inspireren. Ieders primaire aandacht zou moeten uitgaan naar het versterken van de eigen ontwikkeling, want iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen motivatie en inspiratie. Motivatie kan nooit een doel zijn. Motivatie is het gevolg van zelfkennis. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn. Het leren kennen van kwaliteiten in jezelf is niet alleen nuttig voor jezelf, ook organisaties en bedrijven hebben kernkwaliteiten en eigenschappen.

We komen in dit leven binnen met een aantal aangeboren kernkwaliteiten. 


Kernkwaliteiten
Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon behoren. Kernkwaliteiten ‘kleuren’ een mens;

het is een specifieke sterkte waar we bij iemand direct aan denken. Met deze kernkwaliteiten kunnen we uiting geven aan wie we zijn. De mens wordt meer geïnspireerd als hij/zij afgestemd is op zijn/haar eigen kernkwaliteiten. Een kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere eigenschap. Datgene waarvan men zelf zegt: “Dat kan toch iedereen?”. Toch heeft niet iedereen die bekwaamheid. Meer zelfs: als je de achterliggende kernkwaliteit weg zou halen, zouden de anderen jou niet eens meer herkennen. Een kernkwaliteit is altijd potentieel aanwezig. Je kunt je kernkwaliteiten niet aan- of uitzetten. Je kunt je kernkwaliteit wel verstoppen of verborgen houden. Het verschil tussen kernkwaliteiten en vaardigheden zit in het feit dat kernkwaliteiten van binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. 


Kernkwadranten
Elke kernkwaliteit heeft een valkuil, een uitdaging en een allergie. Een valkuil is een vervorming. De valkuil is een teveel van het goede en ontstaat wanneer we bijvoorbeeld veel druk ervaren.  Als je achter de vervorming de kernkwaliteit zoekt, kan je het gedrag beter begrijpen.
Een uitdaging. De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil.
Een allergie. De allergie is het teveel van de kwaliteit die zijn uitdaging vormt.

Je kunt niet goed tegen dat gedrag en kunt conflicten krijgen met personen die dat gedrag sterk vertonen. Het kernkwadrant bestaat uit: de kernkwaliteit, de valkuil, de uitdaging en de allergie. Een uiterst handig en duidelijk hulpmiddel om meer zicht te krijgen op je eigen aardigheden en eigenaardigheden. In het overzicht “12 checkvragen bij het kernkwadrant” zie je hoe een kernkwaliteit je kleur geeft en hoe jij met je kwaliteiten de wereld en anderen kleur geeft. Je kunt met deze 12 checkvragen snel inzicht krijgen in waarom jij je in bepaalde situaties gedraagt zoals je je gedraagt. 

bottom of page