top of page

Unlimited & Sensitive Leadership

RITA LENAERTS

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)

 

Communicatie als de sleutel tot een succesvol en betekenisvol leven

Bij NLP coaching staat verandering centraal. De verandering kan variëren: een nieuwe vaardigheid leren, je arbeidsmotivatie verhogen, nieuwe manieren bedenken om bestaande problemen op te lossen, je carrière uitstippelen,  je persoonlijke effectiviteit verhogen, je relaties verbeteren ...

NLP Coaching richt zich niet zozeer op het probleem, wel op de oplossing die eraan gegeven wordt. Je coach gaat ervanuit dat alle hulpmiddelen en antwoorden in jezelf aanwezig zijn. Samen gaan we op ontdekkingstocht in jezelf, waarbij je coach gebruik maakt van specifieke technieken en kennis om je nieuwe oplossingen te leren zien.

Coaching met NLP is een wonderlijke ontdekkingsreis naar wie je in werkelijkheid bent.

Gedurende de coaching word je je meer en meer bewust van onbewuste processen die bij jou een rol spelen, hoe je overtuigingen je beperken en hoe deze te transformeren naar overtuigingen die je behulpzaam zijn. Dan ben je in staat te achterhalen hoe je je gedrag kan veranderen om een gewenst effect te bereiken. (YC)

 

NLP Practitioner Cursus 2012- 2013

 

Het is voor mij heel lang een droom geweest om een opleiding NLP te volgen.  Ik had er veel over gelezen en al wat oefeningen uitgeprobeerd  bij mezelf. Om de één of andere reden kwam het er nooit van. Tot in 2012 ben ik er vol voor gegaan. De basis assumpties  van NLP passen en paste bij mijn levensvisie. 

 

Sommige thema's die te maken hadden met persoonlijke ontwikkeling waren voor mij al evident en werden verder uitgediept. Heel veel nieuwe thema's  passeerden de revue. NLP gaat over kaders, frames, strategieën, grenzen stellen, outcome, enz. Binnen de opleiding was er heel veel ruimte om de theorie om te zetten in de praktijk.De opleiding heeft mij heel veel opgeleverd en geeft mij dagelijks tools om mee aan de slag te gaan binnen mijn werk als coach. De basis assumpties  die een rode draad vormen door de opleiding wil ik je niet onthouden. 

Stellingen die aan de basis liggen van NLP

Deze basisinstellingen zijn geen noodzakelijke waarheden. Het zijn eerder overtuigingen die ik als nuttig heb ervaren in zowel inter- als intracommunicatie. Ze zijn afgeleid van het werk van Dr. Milton Erickson en Gregory Bateson.

Het zijn krachtige en zinvolle verklaringen over je houding tegenover mensen en hun potentieel.

De betekenis van je communicatie is het effect dat je bereikt onafhankelijk van je intentie.

Als je de verantwoordelijkheid neemt voor je communicatie, dan verhoog je je mogelijkheden om je gedrag en reacties aan te passen aan het effect dat je communicatie heeft bij de andere en aan de respons die hij/zij geeft.

Falen bestaat niet, er is alleen feedback.

Miskleunen of falen zijn etiketten die destructief kunnen zijn. Beschouw het niet bereiken van je doel eerder als een signaal dat je meer informatie nodig hebt om een grotere effectiviteit te bereiken in de toekomst. In dat opzicht kunnen we stellen dat falen eerder

een soort van informatie is, een gelegenheid om te leren.

Mensen hebben de hulpbronnen, de middelen om hun doelstellingen te bereiken.

De hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties, die ons toelaten te zijn wie we willen zijn, en datgene te bereiken wat we willen. Hulpbronnen waarover we op een bepaald moment niet beschikken, kunnen we overnemen van anderen. Blijf voor ogen houden, dat als het ergens in de wereld mogelijk is, is het ook voor jou mogelijk. Het is enkel een kwestie van “hoe doe ik het?”.

Aan de basis van elk gedrag ligt een positieve intentie.

Er is een verschil tussen het gedrag en de intentie. Het gedrag kan destructief zijn. De intentie die aanleiding geeft tot dat gedrag is positief in die zin dat het zorg wil dragen voor degene die het gedrag vertoont, zelfs op het niveau van overleving.

Deze positieve intentie is intra-persoonlijk.

Kracht is de kunst om resultaten te bereiken zoals we ze bedoeld hebben.

Kracht heeft hier niet de betekenis van ‘controle’ of ‘macht over’ maar moeten we eerder zien binnen de context van de aantal keuzemogelijkheden dat we ontwikkelen. Kracht staat gelijk aan soepelheid, het hebben van verschillende opties, het zelfstandig creatief kunnen zijn.

Mensen maken de beste keuze die ze op dat moment hebben.

Mensen kiezen het beste volgens de informatie die op dat ogenblik beschikbaar is.

Ze doen dit om te overleven, zich veilig te stellen, plezier te hebben of om pijn te vermijden.

De wereldkaart is niet de wereld. De kaart is niet het gebied.

Wat we van de wereld begrijpen en waarnemen, is onze kaart. Op die manier vinden we onze weg.

Deze kaart is echter geen objectieve weergave van de wereld.

De kaart is een stuk papier met lijntjes en kleuren. Het terrein bestaat uit aarde, water en stenen.

De betekenis die we geven aan onze ervaring is de kaart; de ervaring zelf is het terrein.

Er is altijd een andere keuze mogelijk.

Elke ervaring kan beschreven worden op minstens drie verschillende manieren.

Als je je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie.

Als je de waarneming verandert, dan verhoog je de keuzemogelijkheid.

Zelfs als je ze niet ziet, hoort of voelt, weet dat er andere opties zijn.

 

bottom of page