top of page

Ontwikkelingspakketten

START PAKKET 1: Mindset coaching (3 maanden)

VERVOLG PAKKET:GROEI-Mindset coaching op koers (3 maanden)

VERVOLMAKINGSPAKKET: RESULTATEN coaching  (6 maanden)

JAARTRAINING

bottom of page