top of page

Unlimited & Sensitive Leadership

RITA LENAERTS

THEORIE U leiden vanuit de toekomst die zich aandient

 

theory u logo.png

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving nodig heeft? Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht inzetten is de sleutel tot wat we creëren. Hetgeen ons vaak weerhoudt om ‘in het nu te zijn’, is wat Scharmer onze blinde vlek noemt: een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is van het grootste belang om ons van deze blinde vlek bewust te worden. 


Door het U-proces te doorlopen leren we in contact te komen met ons ware zelf. Scharmer noemt dit ‘presencing’. Dit kunnen we vertalen als ' het hoogst haalbare toekomstige potentieel kunnen waarnemen en in het nu realiseren'. Theorie U gaat niet uit vanuit het verleden, maar gaat uit van hoe de toekomst zich in het nu manifesteert!

Theorie U raakt verschillende lagen van de mens aan: mentaal, psychologisch, sociaal, spiritueel. Daarom kan de theory U op diverse terreinen in ons leven ingezet worden.


Theory U kan ingezet worden binnen onze samenleving en in organisaties om complexe verander-vraagstukken op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als het milieu, multiculturele vraagstukken, duurzaam ondernemen, een nieuw businessconcept ontwikkelen, noodzakelijke koersveranderingen binnen een bedrijf/organisatie enz. Theory U biedt vernieuwde inzichten en veranderingsprocessen. De kiemen van antwoorden en vraagstukken zijn al aanwezig, maar nog niet zichtbaar aan de oppervlakte. 


Theory U is daarmee ook een ontdekkingstocht. De uitkomsten zijn niet op voorhand te voorspellen. Het doorlopen van de U vraagt meer dan het uitvoeren van werkvormen: het vraagt tijd, vertrouwen, openstaan voor elk resultaat, de bereidheid om verbinding te maken met jezelf, anderen en met het veld. 
Een interventie met Theory U gaat eigenlijk voorbij het denken alleen.  Door ook te ervaren en waar te nemen, ga je aspecten zien die je voorheen niet zag. En dat levert een beter begrip op van het vraagstuk en uiteindelijk een betere en breder gedragen oplossing.  

Theory U is een relatief nieuwe aanpak die aanvankelijk gericht is op complexe verander-vraagstukken in de samenleving en in organisaties/bedrijven en die nu ook zijn weg vindt naar individuele coaching. Als mensen een vraag hebben, gebruiken ze vaak oude kennis en oplossingen bij het zoeken naar een uitweg. Ze blijven in het 'denken' circuleren. Dit zorgt ervoor dat men niet op een dieper niveau tot inzichten kan komen die de essentie raken. Door verder te gaan dan denken alleen, ontstaan er oplossingen die werken omdat ze verbonden zijn met het potentieel van mensen. Tijdens een circulair proces (de U-vorm) wordt er gezocht naar oplossingen. Door verschillende kennisbronnen aan te boren, ontstaat er meer kennis en een groter inzicht waardoor vernieuwende oplossingen zichtbaar worden.

 

OTTO SCHARMER en zijn Theory U

OTTO.jpg

Otto Scharmer is o.a  docent aan het MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Hij is wereldwijd bekend vanwege de Theorie U die hij ontwikkelde.  

 

In tegenstelling tot veel andere veranderingsgoeroes pleit Scharmer niet voor reflecteren op het verleden.

Het is zinvoller om alert te zijn op de toekomst en die te vertalen naar mogelijkheden in het heden.

Dat vereist een nieuwe manier van luisteren, denken en creëren.

bottom of page