top of page

Unlimited & Sensitive Leadership

RITA LENAERTS

WORKSHOP KERNKWALITEITEN voor ouders en kinderen

 

Geef je kinderen wortels en vleugels! Goethe

kernkwaliteiten_edited.png

Kinderen groeien samen met hun ouders

Elk kind (mens) is uniek. Elk kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten. En met kwaliteiten bedoelen we hier niet rekenen of spellen, maar eigenschappen als zelfstandig, vrolijk, open, grappig, creatief … zijn. Met deze kernkwaliteiten wordt een kind geboren.

Kinderen ontwikkelen relaties: met zichzelf, met anderen, met de wereld. Kinderen en ouders groeien samen op, zoekend, met vallen en opstaan …

De thuissituatie is de ideale plek om de eigen kernkwaliteiten als ouder te verkennen, te testen, de kracht en de valkuilen ervan te leren zien en deze verder te versterken.

De boodschappen en waarderingen die kinderen van hun ouders krijgen, bepalen in sterke mate het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind in bijvoorbeeld de thuissituatie maar ook in de schoolomgeving, op het voetbalveld, in de dansschool enz. Kinderen die zich onvoldoende begrepen of gehonoreerd voelen, laten steeds vaker, ‘lastig gedrag’ zien.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten (ouders)

Kernkwadranten gaan over het (h)erkennen van kernkwaliteiten. Herkaderen van zogenaamd ‘lastig gedrag’ is hiervan een belangrijk onderdeel. Na herkadering ben je niet meer bezig met tekorten, maar met de onderliggende kwaliteiten van je kinderen. Zien wat er wel is, in plaats van wat er niet is. Wie er wel is en wie niet. Het model is eenvoudig.

 

Door met je kinderen zelf aan de slag te gaan met hun kernkwaliteiten:

  • leren ze zichzelf en hun eigen aardigheden kennen,

  • ontwikkelen ze zelfvertrouwen,

  • ontdekken ze de specifieke kwaliteiten en unieke toegevoegde waarden binnen hun omgeving,

  • ontwikkelen ze begrip en respect voor elkaar,

  • voelen ze zich in toenemende mate veilig en verbonden,

  • gaan hun motivatie, plezier en leerprestaties omhoog,

  • ontwikkelen ze hun vermogen om zelf oplossingen te zoeken voor problemen

  • en leren ze hulp in te roepen van anderen.

Yoga (kinderen)

Yoga gaat op verschillende manieren bijdragen aan het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen worden zich bewuster van hun eigen kunnen, ontwikkelen meer zelfvertrouwen en leren zich zowel te concentreren als zich te ontspannen. Naast deze mentale aspecten zijn er uiteraard ook de fysieke voordelen van yoga bij kinderen: bewustwording van hun eigen lichaam, leniger en soepeler worden en een bevorderende bloedsomloop. Kinderyoga is wat
speelser dan yoga voor volwassenen en ingekleed met leuke verhalen.

 

Training: ‘Geef je kinderen vleugels en wortels’

Ouders:

  • introductie kernkwaliteiten en kernkwadranten: kort theoretisch kader en vooral veel praktische toepassingen

Kinderen:

  • yoga: yogahoudingen, relaxatie, meditatie, ademhalingsoefeningen en reflectie d.m.v. tekeningen

Tijdens deze training doen ouders en kinderen zowel samen als afzonderlijk activiteiten.

Praktisch:

zie agenda

 

Creëer een waarachtige ontmoeting met jezelf en andere vrouwen. Wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je ook naar toe wil, iedere vrouw is welkom in een vrouwencirkel. Een vrouwencirkel is een eenvoudige manier om jezelf en andere vrouwen te ontmoeten.

 

Je kunt in de cirkel iets met elkaar delen, iets van elkaar leren en jezelf zijn. Vrijheid, zachtheid, speelsheid, veiligheid en creativiteit zijn belangrijkrijke ingrediënten. Verlegenheid, aarzeling en imperfectie zijn van harte welkom.

bottom of page